Utveckling för Oxelösund Nostalgica

category frn redaktionen | information | senaste nytt author Sunday April 13, 2014 08:16author by Arne Johanssonauthor email admin at oldoxelosund dot seauthor phone 0430-50600 Report this post to the editors

Sedan 50-års-festen i juni 2013 står det allt mer klart att fler skrivare och bildberättare behövs om denna site även fortsättningsvis ska kunna utvecklas. Jag har därför gjort en liten sammanfattning om nuläget och vissa möjliga vägar att komma vidare. Denna sammanfattning har skickats till Oxelösunds kommun och till Arbetsförmedlingen. Den kommer även senare att skickas ut till ett antal företag i kommunen. Hela sammanfattningen finns på nästa sida.

Men vi är också i stort behov av dig som sitter på egna eller släktingars bilder då hela projektet vilar på att det finns gamla bilder att tillgå. Hör av dig till mig om du har möjlighet att låta oss få ta del av dina bilder.

img_1408.jpg

Oxelösund Nostalgica:
Jag vill på detta sätt väcka ditt/ert intresse för webb-tidningen Oxelösund Nostalgica,
http://www.oldoxelosund.se

Bakgrund:
Sedan ett par år driver jag en webb-tidning med syfte att beskriva ett Oxelösund som var. Förutom webb-tidningen finns även kopplat ett socialt media, ”Mina Vänner” som i sin tur har en koppling till ett bildarkiv. Medlemmarna på ”Mina Vänner” är företrädesvis personer som har vuxit upp i Oxelösund och som nu antingen bor i förskingringen eller fortfarande är bosatta i Oxelösund. Antalet medlemmar är i skrivande stund ca120 personer och åtminstone lika många till är intresserade och får vårt nyhetsbrev som skickas ut ca en gång per månad. Antalet besökare på siten per dag är drygt 250.

En inslag i ”projektet” Oxelösund Nostalgica är att, så långt det är möjligt, kunna använda programvara som är ”open source”; dvs programvara som är fri, utan kostnad, att användas av vem som helst.

Utveckling:
Projektet Oxelösund Nostalgica har nu nått en nivå där jag inte längre ensam kan vara drivande utan fler personer måste bli engagerade i projektet. Detta kan ske t.ex genom ideellt arbete och bildandet av en förening. Eller som avlönat arbete i företagsform. Och definitivt i samarbete med övrigt föreningsliv som hembygdsförening och fotoklubbar.

En idé som finns är att utifrån bildmateriel och information från stadsbyggnadskontoret kunna få det gamla Oxelösund att återuppstå i 3D med möjlighet att zooma sig igenom staden som den såg ut vid ett bestämt årtal.

Kunskaper:
I webb-tidningen kommer det att berättas gamla historier och visas gamla bilder så här behövs personer med kunskap och erfarenhet från flydda tider i åldern 60+. Och att samla in gamla bilder kräver personkännedom och helst ett stort kontaktnät.

Redigering av text och bild till artiklar i webb-tidningen kräver viss utbildning i den programvara som används; tidsåtgång för utbildningen ca en dag.

Enklare programmeringskunskap för design av i systemet ingående programvaror.

Mer kvalificerad kunskap om 3D-animation på programmerings- eller användarnivå alternativt en längre inlärnings- och övningstid.

Kulturhistoria och arbetsmarknadsprojekt?
Att skapa en levande bild av ett svunnet Oxelösund är naturligtvis kulturhistoria. Om detta sedan kan användas som arbetsträning beror i hög grad på hur projektet i fortsättningen kommer att bedrivas. Här finns dock förutsättningar i form av såväl ”enkla” som mer ”komplicerade” arbetsuppgifter.

Till de ”enkla” arbetsuppgifterna hör insamlandet och identifieringen av bilder. Detta kan närmast beskrivas som ett synnerligen roligt säljjobb där man får träffa många personer med egna minnen och där i huvudsak alla möten kommer att hållas i en positiv anda.

Till de ”komplicerade” arbetsuppgifterna hör att 3D-animera insamlade bilder på ett sådant sätt att man, via datorn, kan vandra genom Oxelösund vid olika tidpunkter, t.ex 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 etc. Om projektet sedan även kan utmynna i en verklig stadsmodell via en 3D-skrivare så har projektet lyckats över förväntan.

Det blir även ett socialt projekt i den meningen att ett stort antal personer med nära anknytning till Oxelösund blir direkt involverade och ännu många fler kommer att bli intresserade. Här kan många komma att mötas och, förhoppningsvis, ljuv musik att uppstå som i sin tur resulterar i nya idéer och nya verksamhetsområden.

img_1442.jpg

img_1461.jpg

This page can be viewed in
English svenska
© 2001-2021 Oxelösund Nostalgica. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Oxelösund Nostalgica. Disclaimer | Privacy