Valborgsmässofaton och 1:a maj-tåg

category frn redaktionen | aktuella evenemang | senaste nytt author Thursday May 01, 2014 05:43author by admin - 1 of Oxelösund Nostalgica Editorial Groupauthor email admin at oldoxelosund dot seauthor phone 0430-50600 Report this post to the editors

Då hr borgmästare Mårten Sjökvists (f.d. RVO) årliga vårtal vid Valborgsmässobålet härförleden, som bekant,måste avhållas å olaga tid å grund av eldsvåda i själva brasan samt något förkortas, har hr borgmästare S. Benäget tillställt ON det egentliga manuskriptet till detta för publicering i sin fulla uttömning, d.v.s. som det de facto skolat hållits å Valborgsfesten, därest detta blivit fallet.

img_1073.jpg

Det är vår, det är vår! O, sköna ord, som så lockande slå oss i örat, än med sina grönskande lockar av spirande buskighet, än med den lilla lärkan, där hon i yppersta drillform hälsar å den klara skyn! Aldrig förtröttas vi väl å att fira, men aldrig fira vi heller så gärna och så ihållande som då vi ha själva våren att fota oss å, med bål och allt.

Det är vår, det är vår! Erinrar jag mig minsann ännu i denna dag, den 30:e dennes ( härmed avses givetvis april månad, ON:s anm.) huru jag som liten parvel med förtjusta anskrin hälsade den gryende vårsäsongen, då jag med mina första bara fötter kunde uttulta å trädgårdens snäckomgärdade gräsplansmatta för att efterse, hurivida ännu några småsippor, vare sig de vore vita eller blåfärgade dylika, funnes uppspirade att rycka hän och i en färgglad bunt hembjudas åt min dåvarande moder där uppe i tésalongen. Ja, huru väl minnes jag ickejust nu dessa våra återkommande familjescener, går nog ränderna aldrig ur den, som en gång få känna på dem!

Det är vår, det är vår! Vilket skimmer höljer icke detta utrop för den unge ynglingen, nu full juridices studerande i den eviga barndomens stad med studentmössan avlagd redan ett flertal år bakom sig! Vilken sprittande livsglädje kände vi icke i den tidens kamratkretsar, då vi å vår magnifike rektors teckenförklaring slogo ut våra vita huvuden kring den odödlige Wennerbergs gravvård, där dennes byst nu stod i sin skiraste knoppning, mitt i rabatten som den var, för att sedan arm i arm springa, eller hellre storma fram i en överväldigande rusning, nedför den packade Slottsbacken emot de väntande punschglasen å Flustrets Matsalar, där vi av tradition firade detta årliga minne av vår lyckligen passerade mogenhet!

Det är vår, det är vår! Med ömmare tunga än vanligtvis har vi väl lite var viskat sålunda till vår ungdoms rodnande flamma, medan vi lagt en allt varmare hand runt densamma och stilla vandrat ut, det må ha varit än å något mera tätbebyggt strög, än å det björkomsusade agrarplanet. Och har vi kanhända långt därefter upprepat dessa ljuva ord för en sentida hustru eller maka, med vilken vi spatserat å Stadsparkens nykrattade grusgångar under avlyssning av vårens första behornade musikcorps, väl ej så sällan med något avhållbart barn i släptåg med sina vita knästrumpor nytvättade för året.

Det är vår, det är vår! Ack, huru många minnen kunna vi ej i en stund som denna erinra oss, huru många värmande tankar kunna vi ej alla repa upp i vårt inre, mer eller mindre högt alltefter personlig sedvana, därest vi blott gå en smula å djupet. Men aldrig känna vi vårens värme slå emot oss med sådan styrka, som när vi denna dunkla afton, i full påtändning se bål efter bål stiga mot höjden å såväl mera betydande massiv som spriddare kullar över själva omnejden för att skänka upplysning åt envar, som vill sluta sig till densamma med öppna ögon resp. sinnen.

För mig är det därför, såsom stadens borgmästare, en kärare plikt än eljest under året att nu, med denna flammande solsticka i min hand, stiga fram till avfyringsrampen och förklara Oxelösunds Valborgsmässobål till fullo upptänt!

Mina damer och herrar! Bålet är avfyrat, våren är invigd, samt leve denna tre gånger.

Oxelösund dag som ovan
Mårten Sjökvist
(lånat från Grönköpings Veckoblads årsbok 1984)

Hr borgmästare Magnus Sjökvist
Hr borgmästare Magnus Sjökvist

img_1070.jpg

img_1071.jpg

img_1072.jpg

img_1074.jpg

gammalt tåg
gammalt tåg

This page can be viewed in
English svenska
© 2001-2021 Oxelösund Nostalgica. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Oxelösund Nostalgica. Disclaimer | Privacy